Privacy

Miauwplaza hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Vertrouwen in mij en in mijn bedrijf is voor mij het belangrijk. Hierin ben ik open en transparant.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Miauwplaza verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Dit zijn:

  • Voor – en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:
Miauwplaza verwerkt uw gegevens voor het afhandelen voor de volgende redenen:

  • Om u te bezoeken voor een aan huis trimbehandeling
  • Afhandeling van de betaling
  • Mailen van bedrijfsinformatie
  • Bellen voor bedrijfsinformatie
  • Verwerking van gegevens waar wettelijke verplichting voor is, zoals voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Miauwplaza bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bedrijfsuitvoering van onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Miauwplaza verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken
die wij gebruiken zijn alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miauwplaza en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miauwplaza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Miauwplaza wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.